Pompeo veroordeelt wreedheden in China en zweert internationaal de vrijheid van religie te steunen

Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo had tijdens de presentatie van het jaarlijkse rapport van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over mondiale religieuze vrijheid felle kritiek op de “onthutsende religieuze schendingen” begaan in het China.

Hij waarschuwde dat overheden die mensen vervolgen vanwege hun religie dit niet ongestraft zouden moeten kunnen doen.

Pompeo legde vooral de nadruk op de wreedheden die in China begaan worden tegen allerlei religieuze groepen.

“De Chinese Communistische Partij is sinds haar ontstaan extreem vijandig geweest naar alle religieuze overtuigingen toe,” zei Pompeo op de persconferentie van 21 juni.

“In China is de intense vervolging van vele geloofsovertuigingen—waaronder Falun Gong beoefenaars, Christenen, Tibetaanse Boeddhisten—de norm”, zei Pompeo, die opmerkte dat zijn ministerie een extra hoofdstuk had toegevoegd om de mensenrechtenschendingen tegen Islamitische minderheden in het Noordwestelijke Xinjiang vast te leggen. De Verenigde Naties schatten dat meer dan een miljoen Oeigoeren en andere minderheden momenteel vastgehouden worden in concentratiekampen waar ze gedwongen worden hun geloof af te zweren.

“De geschiedenis zal deze wandaden niet verzwijgen—maar alleen als vrije stemmen zoals de onze erover spreken”, zei Pompeo.

Zijn opmerkingen waren ook een zeldzame gebeurtenis waarbij een top-ambtenaar van de V.S. China publiekelijk aanspreekt op haar aanhoudende vervolging van Falun Gong, een spirituele zelfdiscipline die naast lichaamsoefeningen een ethiek van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid inhoudt. Falun Gong wordt sinds 1999 zwaar vervolgd. Honderduizenden beoefenaars werden opgesloten in gevangenissen, hersenspoelingcentra, werkkampen en andere detentiecentra, waar ze vaak gemarteld worden.

Sam Brownback, de Amerikaanse ambassadeur voor Internationale Religieuze Vrijheid, veroordeelde specifiek de gruwel van het “orgaan-oogsten”, een door de staat bekrachtigd misdrijf waarbij ziekenhuizen winsten verkrijgen door gewetensgevangenen te doden en hun verse organen te verkopen voor transplantaties.

Een onafhankelijk volkstribunaal in Londen stelde recentelijk vast dat er voldoende bewijs was dat orgaanroof al jaren “op een aanzienlijke schaal” plaatsvindt in China, en dat Falun Gong beoefenaars waarschijnlijk de bulk van de slachtoffers uitmaken.

Het nieuwe rapport merkte op dat, hoewel vrijheid van geloofsovertuiging opgenomen is in China’s grondwet, de omvang van de bescherming van dit recht niet gedefinieerd is, wat de Chinese Communistische Partij op haar beurt uitbuit om religies te verbieden en mensen hun rechten te ontzeggen.

“De Partij eist dat zij alleen god genoemd wordt”, zei Pompeo.

Religieuze Schendingen

In China hebben slechts vijf religieuze organisaties officiële goedkeuring om erediensten te houden, evenwel onder strikte Partijcontrole, wat vaak betekent dat bepaalde religieuze leringen herschreven worden door de Partij. Dit drijft velen die weigeren te conformeren, ondergonds.

De Verenigde Staten heeft net als vele internationale NGO’s herhaaldelijk zijn bezorgdheid uitgesproken over China’s vervolging van meer dan 200 miljoen gelovigen in het land.

In Xinjiang, bijvoorbeeld, zitten mensen in concentratiekampen “ontworpen om [hen] te ontdoen van hun cultuur, identiteit en geloof”, zei Brownback tijdens de persconferentie. Het Chinese regime heeft met dit doel voor ogen moslim-gevangenen gedwongen varkensvlees te eten en verboden te vasten tijdens de ramadan.

Sam Brownback, de Amerikaanse ambassadeur voor Internationale Religieuze Vrijheid tijdens de persconferentie bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington op 21 juni, 2019, (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Het Chinese regime heeft een gigantisch netwerk van geavanceerde bewakingscamera’s om het komen en gaan van Chinese burgers in ‘real-time’ te volgen.

In Tibet worden communistische vlaggen en portretten van communistische leiders opzichtelijk opgehangen in Boeddhistische kloosters. Het afgelopen decennium hebben volgens het rapport, meer dan 150 Tibetanen zichzelf in brand gestoken als publiek protest tegen de vervolging van hun cultuur en overtuiging.

Tegelijkertijd trotseren clandestiene Christelijke kerken de dagelijkse dreiging van arrestaties en fysieke afbraak. De autoriteiten vereisen van Christelijke kerken dat ze bewakingscamera’s plaatsen en hebben gelovigen van kleine kerken gedwongen een papier te ondertekenen waarop zij hun geloof afzweren.

“China heeft de oorlog verklaard aan het geloof”, zei Brownback.

Falun Gong, een voorheen in besloten kring doorgegeven qigong-discipline, werd aan het publiek geïntroduceerd in 1992 en had tegen 1999 een aanhang van 70 à 100 miljoen mensen, volgens toenmalige schattingen van de Chinese overheid. Peking zag de populariteit van Falun Gong als een ideologische bedreiging van de Partij-lijn en begon een vervolging die tot op heden aanhoudt en minstens meerdere duizenden doden rechtstreeks tot gevolg heeft gehad.

Wat betreft het “orgaanoogsten”, maakte een rapport uit 2016 van drie onderzoekers, Nobelprijskandidaat Ethan Gutmann, voormalig Canadees staatssecretaris David Kilgour en mensenrechtenadvocaat David Matas, de voorzichtige schatting gebaseerd op ziekenhuisdata dat elk jaar 60.000 à 90.000 transplantaties in China plaatsvinden. Dat is vele malen méér dan wat verklaard kan worden met China’s officiële cijfers met betrekking tot orgaandonoren.

“Dit zou ieders geweten wakker moeten schudden”, zei Brownback.

Brownback en Pompeo zeiden beiden dat het nu meer dan ooit van belang is om religieuze vrijheid te beschermen en te promoten.

“We zullen niet stoppen (…) tot overheden niet langer mensen vastzetten en martelen enkel om de associatie met een bepaald geloof”, aldus Brownback

Pompeo voegde eraan toe dat de huidige regering het promoten van religieuze vrijheid een top-prioriteit zal maken van haar buitenlandse politiek, en een voortrekker wil blijven voor internationale religieuze rechten.

“Aan iedereen die religieuze vrijheden vermorzelen, zal ik dit zeggen: de Verenigde Staten kijkt toe en u zal verantwoording moeten afleggen,” zei hij.

Door  Eva Fu

 

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN