Professor die “zijn mond moest houden” wordt visum voor het buitenland geweigerd

Het is niet ongebruikelijk in China dat leraren, professoren, academici of zelfs advocaten door de politie worden opgepakt nadat ze hebben gesproken of geschreven over de corruptie van de Communistische Partij en schendingen van de mensenrechten. Sommige van deze moedige zielen komen weer terug … anderen verdwijnen, om nooit meer teruggezien te worden.

Neem bijvoorbeeld Yang Shaozheng, een professor die gedurende elf jaar Game Theory en geavanceerde micro-economie heeft onderwezen aan de Guizhou universiteit.

Professor Yang Shaozheng (video screenshot | NTD)

Yang had een uitstekende reputatie. Op 15 augustus 2017 werd hij van de universiteit verwijderd vanwege “het langdurig publiceren en online verspreiden van politiek incorrecte uitlatingen, het schrijven van een groot aantal politiek schadelijke artikelen en het creëren van een schadelijke invloed op de campus en in de samenleving.”

Naar verluidt was de 49-jarige professor bovendien schuldig aan “onboetvaardigheid”, en verwierp hij de pogingen van de Chinese Communistische Partij om zijn politieke opvattingen te hervormen.

Wat schreef hij dat hem zijn baan kostte, en nu zijn vrijheid?

Nou ja, heel wat …

Voorafgaand aan zijn verdwijning sprak hij in november 2017 met Radio Free Asia (RFA). Yang vertelde hoe in oktober 2017 het Public Security Bureau in de provincie Guizhou eiste dat hij hen ontmoette voor een “praatje” voorafgaand aan een politiek gevoelige gelegenheid, het 19e partijcongres.

“Ze zeiden dat ik tijdens het 19e partijcongres mijn mond moest houden”, zei Yang. “Ik mocht niet praten, niets online schrijven, en tijdens de les niets politieks zeggen. Ik heb hen toen gezegd: wat je hier doet, is illegaal volgens de grondwet van dit land.”

Yang weigerde te zwijgen.

“De tweede keer dat ze naar me toe kwamen, was op de avond van de openingsceremonie van het 19e partijcongres, rond 21.00 uur. Ze beschuldigden me eerst van het verspreiden van geruchten. Ik vroeg hen waar ik geruchten had verspreid en eiste dat ze de feiten zouden laten zien. Ze hadden geen feiten om te laten zien. Uiteindelijk vertelden ze me nadrukkelijk dat ik moest zwijgen, en vroegen mij of ik dat wel of niet zou doen. Ik heb ze duidelijk gezegd dat ik niet stil zou zijn. Ze hebben toen mijn Weibo account geblokkeerd. Ik heb mijn studenten verteld wat er was gebeurd.”

In een artikel met de titel “Kunnen we echt de partij buiten ons economisch onderzoek laten?”, ingediend bij NTD in november 2017, wees professor Yang erop dat de meer dan 20 miljoen partijfunctionarissen het land jaarlijks 2 biljoen Chinese yuan kosten (250 miljard euro), alleen om ze in dienst te houden.

Yang maakte de opmerkingen in de context van de corruptie van de partijambtenaren en de verduistering van staatsmiddelen.

Wat bovendien de alarmbellen van de partij deed rinkelen, was dat hij zijn uitspraken deed bij NTD, een in New York gevestigde wereldwijde mediagroep voor nieuws en entertainment die verboden is in China en die waarheidsgetrouw nieuws brengt over de vervolging van Falun Gong – een vreedzame meditatiepraktijk die in de jaren 90 te populair werd naar de zin van de partij.

Falun Gong beoefenaars mediteren in Shenyang, China, 1998 (© Minghui)

In een meer gedetailleerde analyse, die werd gepubliceerd op Yang’s inmiddels opgeheven blog op Sina, schreef hij: “Als er niets verandert, zal de samenleving die het grote aantal overheidsfunctionarissen moet ondersteunen uiteindelijk instorten.”

Omdat Yang niet langer een platform had waarmee hij in China te horen was, ging hij naar Twitter, dat in China ontoegankelijk is zonder een VPN, en tweette: “Hoe meer ik nadenk, hoe benauwder ik word. Het is moeilijk de waarheid na te streven; het is moeilijk de waarheid te spreken; en het is moeilijk een waarheidsgetrouw persoon te zijn. Vrije meningsuiting, zonder angst, is onze droom.”

Yang was al te lang een doorn in het oog van de Communistische Partij, en zijn laatste tweet, plus zijn artikel dat naar NTD was gestuurd, bleken een vinger op de zere plek.

Professor Yang Shaozheng (© video screenshot | NTD)

Zijn blogs op Sina en WeChat werden gesloten, zijn lessen gestopt, de universiteit ontsloeg hem, het werd hem verboden onderwijs te geven en zijn bezwaarschriften werden genegeerd.

Afgelopen 23 augustus, werden professor Yang en zijn familie onderschept aan de grens tussen China en Hong Kong in Luohu, de haven van Shenzhen, toen ze onderweg waren naar een familiebezoek. Hij werd apart genomen wegens “een groot misdrijf” en hem werd verteld dat hij het land niet mocht verlaten.

“Een van de redenen was dat ik interviews accepteerde van overzeese reactionaire media”, vertelde Yang tegen The Epoch Times.

“Reactionaire media” is partij-jargon voor niet door de staat gecontroleerde media, zoals Radio Free Asia en NTD, die naar waarheid verslag uitbrengen over de corruptie van het Chinese regime en de schendingen van de mensenrechten.

Professor Yang’s voortdurende strijd om de waarheid te spreken onder een totalitair systeem belicht de benarde positie van de 1,3 miljard inwoners van dit land…en werpt de vraag op wanneer ze ooit vrijheid van meningsuiting zullen krijgen.

En als je denkt dat het Chinese regime alleen probeert zijn eigen burgers het zwijgen op te leggen, denk dan nog eens goed na.

Zie onderstaand interview met Clive Hamilton:

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN