Protesten in Hongkong zullen doorgaan nu details van CCP’s Nationale Veiligheidswet duidelijk worden

Peking maakte duidelijk dat het de wetgevende macht van Hongkong wil omzeilen bij het opleggen van een nieuwe draconische “nationale veiligheidswet” aan de stad die door critici is bestempeld als het vernietigen van de fundamentele vrijheden van de Hongkongers.

Op 22 mei zei Wang Chen, vice-voorzitter van de Permanente Comité van het Nationale Volkscongres van de Volksrepubliek China (VRC), China’s pro forma wetgever, dat de nationale veiligheidswet nodig is, omdat Hongkong geconfronteerd wordt met steeds grotere “nationale veiligheidsrisico’s” en het “één land, twee systemen” model van de stad “serieus wordt bedreigd”. Het is in de loop van de jaren ook duidelijk geworden dat een “nationale veiligheidswet” zoals ‘artikel 23’ niet door de Hongkongse wetgever zou worden aangenomen.

Artikel 23, een wetsvoorstel ‘tegen ondermijning’, werd voor het eerst voorgesteld in de Wetgevende Raad van Hongkong in 2003. Het moest echter worden geschrapt nadat een half miljoen Hongkongers uit protest de straat op waren gegaan. Het argument was dat een dergelijke wet een bedreiging zou vormen voor de autonomie van de stad en de fundamentele vrijheden van vergadering, geloof en meningsuiting, als de regering in Peking die vrijheden en autonomie als een gevaar zou bestempelen.

Demonstranten lopen tijdens een demonstratie tegen artikel 23 en een verbod op de vrijheid van vereniging in Hongkong op 21 juli 2018. (VIVEK PRAKASH/AFP via Getty Images)

Sindsdien zijn er door pro-Peking wetgevers in Hongkong herhaaldelijk oproepen gedaan om het wetsvoorstel opnieuw in te dienen, vooral nadat juni vorig jaar het sentiment zich meer tegen de Chinese  Communistische Partij (CCP) keerde met het wetsvoorstel voor uitlevering door de regering onder leiding van Carrie Lam. Dat wetsvoorstel werd ook geschrapt nadat miljoenen mensen in Hongkong protesteerden tegen de toenemende politieke bemoeienis van Peking op de zaken van de stad.

Het ontwerp van de CCP over de wijze waarop een verenigbaar rechtssysteem en handhavingsmechanisme “voor de bescherming van de nationale veiligheid in de Speciale Administratieve Regio Hongkong” moet worden opgezet, werd ook onthuld.

Chief Executive Carrie Lam (R) en Macau Chief Executive Ho Iat Seng (C) wonen op 22 mei 2020 de openingszitting bij van het Nationale Volkscongres in de Grote zaal van het Volk in Peking. (LEO RAMIREZ/AFP via Getty Images)

Volgens het ontwerp zal het Permanente Comité van het Volkscongres bevoegd zijn verwante wetten op te stellen ter preventie en bestraffing van alle activiteiten gerelateerd aan afscheiding, ondermijning van de staatsmacht, terrorisme en buitenlandse inmenging tegen de Chinese regering.

Peking heeft westerse regeringen er herhaaldelijk van beschuldigd de protesten in Hongkong “aan te wakkeren” en zich “te bemoeien met de interne aangelegenheden”, waarbij het “Eén land, twee systemen” kader werd aangehaald.

Het is bekend dat de VRC dissidenten ervan beschuldigt “de staatsmacht te ondermijnen” in een poging de mensen op het vasteland en in Macau, die in 2009 de omstreden artikel 23-wetgeving hebben aangenomen, het zwijgen op te leggen.

Tevens verzocht het ontwerp Peking een nieuwe instantie op te richten in Hongkong om “de nationale veiligheid te waarborgen.”

De nationale veiligheidswet zal worden toegevoegd aan Bijlage III bij de Basiswet, de minigrondwet van Hongkong. Dit betekent dat de wet zal worden uitgevoerd zonder het wetgevingsproces te doorlopen in de Wetgevende Raad van Hongkong (LegCo).

Artikel 18 van de Basiswet bepaalt dat “de nationale wetten niet worden toegepast in de Speciale Administratieve Regio Hongkong, met uitzondering van de wetten die zijn opgenomen in Bijlage III van deze Wet.”

Deze wetten kunnen worden uitgevoerd zodra de Chief Executive van Hongkong (Carrie Lam) een juridische kennisgeving in de Staatscourant publiceert, waarmee de wetten woordelijk kunnen worden gaan uitgevoerd.

Wang voegde eraan toe dat het Permanente Comité van het Volkscongres een verslag van de Staatsraad over de wijze waarop de nationale veiligheid in Hongkong moet worden “gewaarborgd ” zal bestuderen.

Oppositie

Pro-democratische wetgever Eddie Chu gebruikte zijn Facebook-pagina om het wetsontwerp van de Volksrepubliek China te bekritiseren, waarbij hij wees op de risico’s die Hongkongers zullen lopen als Peking erin slaagt een instantie “van de centrale overheid” op te richten om de “nationale veiligheidsbehoeften” van de VRC af te dwingen.

Chu legde uit dat het instituut de weg zou vrijmaken voor undercover politieagenten van het Chinese regime om “legaal” Hongkong binnen te komen. Chu vroeg zich af of Hongkongers nog wel beschermd zouden worden door de Hongkongse wetten, zoals toegang tot een advocaat als ze worden opgesloten, verhoord of gearresteerd door Chinese agenten.

Chu uitte ook zijn bezorgdheid over de vraag welke autoriteiten de Hongkongers zouden kunnen beschermen als zij door Chinese agenten worden gemarteld, omdat zij de “nationale veiligheid” van China in gevaar brengen.

Tot slot vroeg Chu zich af welk gezag de politie van Hongkong op grond van de voorgestelde wet zal hebben als zij meldingen ontvangt van mensen die door Chinese agenten worden vastgehouden.

Jimmy Sham, organisator van het Civil Human Rights Front (CHRF), poseert tijdens een interview met AFP in Hong Kong op 20 augustus 2019. (ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images)

Jimmy Sham, organisator van de pro-democratische groepering Civil Human Rights Front (CHRF), zei dat de nieuwe wet de mensenrechten, de democratie, de vrijheid en de rechtsstaat in Hongkong zal vernietigen, waarmee de economische welvaart van de stad teniet wordt gedaan.

Sham riep mensen op protesten te steunen die door de groep worden georganiseerd, er aan toevoegend dat meer dan 2 miljoen mensen moeten verschijnen om enige hoop te hebben voor een Hongkong dat vrij is van de CCP.

De Chinese leider Xi Jinping (L) en premier Li Keqiang (R) komen op 22 mei 2020 aan voor de openingszitting van het Nationale Volkscongres in de Grote zaal van het Volk in Peking. (LEO RAMIREZ/AFP via Getty Images)

De lokale pro-democratische Burgerpartij verklaarde op haar Facebook-pagina dat het communistische regime in Peking een moordenaar is die van plan is de bescherming en “hoge mate van autonomie” die aan Hong Kong is beloofd op grond van “één land, twee systemen” uit te schakelen met de introductie van het nieuwe CCP-instituut in de stad.

Een andere pro-democratische partij, Demosistō, schreef op Twitter dat Peking “de wil van Hongkongers volledig negeert” door de wet uit te voeren buiten de wetgevende macht van Hongkong om.

Het besluit van Peking om een grotere politieke wil op te leggen aan Hongkong heeft al geleid tot strenge waarschuwingen van  Trumps regering in de Verenigde Staten en van wetgevers uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Taiwan.

Door Frank Fang
Volg Frank op Twitter: @HwaiDer

Onpartijdig en onafhankelijk nieuws
The Epoch Times is onafhankelijk en op waarden gebaseerd. Wij geloven dat echte journalistiek gebaseerd is op morele principes. We richten ons op belangrijke kwesties en de impact van beleidsmaatregelen, niet op partijdigheid. We volgen niet de onethische trend van agenda gestuurde journalistiek, maar gebruiken in plaats daarvan onze principes van waarheid en traditie als onze leidraad om eerlijk te rapporteren.

Origineel op 22 mei 2020 gepubliceerd op The Epoch Times: Protests to Continue in Hong Kong After Details of CCP’s National Security Law Emerge

Bekijk de documentaire: De werkwijze van de Chinese Communistische Partij

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN