Rapport: Chinese topchirurgen geven toe organen te oogsten van Falun Gong beoefenaars

Een nieuwe ronde van huiveringwekkende telefoontjes laat zien, dat het oogsten van organen van Falun Gong beoefenaars in China in verschillende toonaangevende transplantatiecentra nog steeds plaatsvindt, aldus een recent rapport.

Uit de gesprekken met artsen van 12 transplantatieziekenhuizen in China blijkt ook, dat deze ‘onderneming’ in deze faciliteiten ‘normaal’ is geworden: geen van de gecontacteerde artsen, die allemaal vooraanstaande figuren zijn uit de orgaantransplantatiewereld in China, was verrast, ontzet of kwaad toen er gevraagd werd “of de organen worden geoogst van Falun Gong beoefenaars”.

De telefoongesprekken zijn het nieuwste onderzoek naar gedwongen orgaanroof in China. De orgaanroof ontwikkelde zich als onderdeel van de vervolging van de spirituele oefenmethode Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa.

Onmiddellijke toelating

In het rapport van de Wereldorganisatie voor onderzoek naar de vervolging van Falun Gong (WOIPFG) staat dat Wang sprak met 16 artsen. Van deze 16 hebben 11 artsen van negen ziekenhuizen onmiddellijk toegegeven dat ze organen van Falun Gong-beoefenaars kregen, terwijl de andere vijf artsen ofwel niet ontkenden dat de organen van Falun Gong beoefenaars kwamen, of het antwoorden op deze vraag vermeden.

Een transcript van zo’n telefoontje luidt: “Ik heb nog een [vraag]. Je gebruikt Falun Gong beoefenaars als de donoren, dat wil zeggen, die gezonde donoren, toch?”

“Absoluut gezond. Hoe kan het acceptabel zijn als ze niet gezond zijn?!”

Het bovenstaande gesprek vond plaats op 11 november jongstleden tussen Dr. Wang Zhiyuan, directeur van WOIPFG, die zich voordeed als een familielid van een patiënt die een levertransplantatie nodig had, en Peng Zhihai, directeur van het orgaan transplantatiecentrum en vice president van Shanghai General Hospital.

Wang beweerde niet alleen een familielid te zijn, maar deed zich ook voor als onderdirecteur van een provinciaal kantoor van de Politieke en Juridische Commissie dat toeziet op de stabiliteit. Dit zou de artsen die hij belde waarschijnlijk aanmoedigen om openhartiger te spreken dan ze bij een gemiddeld persoon zouden doen.

De Politieke en Juridische Commissie is verantwoordelijk voor de vervolging van Falun Gong. Als een hoge functionaris binnen de organisatie, zou men mogen veronderstellen dat Wang kennis heeft van het geforceerd oogsten van organen – de artsen hebben mogelijk het gevoel gehad dat ze met iemand uit de ‘in-crowd’ spraken.

Bovendien zouden ziekenhuizen en artsen een goede relatie met deze commissie willen behouden om organen van Falun Gong beoefenaars te krijgen.

De laptop van Dr. Wang Zhiyuan, voorzitter van de Wereldorganisatie voor onderzoek naar de vervolging van Falun Gong, terwijl hij op 2 november 2018 in New York een telefoongesprek opneemt met een transplantatiedokter in China. (Screenshot / NTD)

Géén van de artsen toonde enige verbazing of boosheid op de vraag of de organen van Falun Gong beoefenaars waren. Het leek erop of het oogsten van organen van levende Falun Gong-aanhangers “business as usual” is.

“Deze onderzoeksronde liep van 19 oktober tot 2 december 2018 en betrof 16 artsen van 12 ziekenhuizen in China”, zei Wang, die een voormalig hoofdarts van de luchtmacht bij het communistische Volksbevrijdingsleger en een voormalige onderzoeksspecialist histologie aan de Harvard Medical School is.

“De 12 ziekenhuizen lopen van Peking en Tianjin in het noorden, helemaal tot aan Shanghai, Nanjing en Guangzhou in het zuiden.”

“De onderzochte artsen zijn allemaal voorzitters of directeuren van de beste  orgaantransplantatieziekenhuizen in China. Veel zijn verantwoordelijk voor projecten op het gebied van orgaantransplantatie op staatsniveau.”

‘Geen-Ischemie Levertransplantaties’

Zeven van de gecontacteerde artsen hebben bevestigd dat zowel het oogsten van organen als de transplantatie van de organen in hun ziekenhuizen gebeurt.

Dr. Wang Zhiyuan, directeur van de Wereldorganisatie voor onderzoek naar de vervolging van Falun Gong, spreekt op een forum op Capitol Hill in Washington, op 26 mei 2016. (Gary Feuerberg / Epoch Times)

Dit lijkt heel duidelijk zo te zijn in het geval waarbij een arts opschepte over “levertransplantatie zonder ischemie”.

Ischemie is de ontoereikende toevoer van vers zuurstofrijk bloed aan een orgaan, en het omgaan met de ischemie-tijd – de tijd dat een orgaan zonder een dergelijke bloedtoevoer is – is een belangrijk probleem bij transplantatie, wat de kansen op afstoting, overlevingspercentages en uitkomsten voor de ontvanger beïnvloedt.

Bij de meeste transplantatieoperaties wereldwijd worden organen, nadat ze zijn verkregen, gekoeld in een koude oplossing van conserveermiddel en gemalen ijs. Gedurende deze tijd is er geen warme, zuurstofrijke bloedstroom naar het orgaan. Dit wordt de ‘koude ischemie-tijd’ genoemd.

Er is ook nog een andere vorm van ischemie-tijd, genaamd ‘warme ischemie-tijd’; dit is de de tijd dat het orgaan nog in het lichaam zit, maar geen nieuw zuurstofrijk bloed ontvangt (meestal omdat het hart is gestopt). De warme ischemie-tijd eindigt wanneer een koude oplossing door het orgaan wordt gespoeld, die dan snel wordt geëxtraheerd en in ijs wordt gelegd, in afwachting van transplantatie naar het nieuwe lichaam.

Levers, maar ook het hart en de longen, zijn bijzonder gevoelig voor ischemische schade en vereisen een zo kort mogelijke warme ischemie-tijd om een ​​succesvolle transplantatie te verzekeren.

De nu volgende tekst is een gesprek tussen Wang en He Xiaoshun, onderdirecteur van het “First Affiliated” ziekenhuis van de Sun Yat-sen Universiteit, in Guangzhou op 16 november:

Wang: “Je zei dat je een nieuwe technologie hebt, dat wil zeggen, die de warme ischemie-tijd kan verkorten, klopt dat?”

He Xiaoshun: “Juist, die hebben we…Eigenlijk verkort het de tijd niet, het is om … (onhoorbaar).”

Wang: “Oh, echt? Dat betekent dat er geen warme ischemie-tijd meer is, toch?”

Hij: “Klopt, klopt. We voeren de [orgaan] transplantaties altijd uit wanneer de levers een continue bloedcirculatie hebben gedurende het hele proces.”

Wang: “Oh, uitgevoerd met continue bloedcirculatie. Wat is de naam van je technologie?”

Hij: “Ja dat is het. We noemen het ‘geen-ischemie’. Er is geen bloedverlies, daarom wordt het ‘geen-ischemie levertransplantatie’ genoemd.”

Wang: “Oh, laat me het nog een keer met je bevestigen. Dus de organen die je momenteel gebruikt, zijn allemaal van Falun Gong [beoefenaars], die gezond zijn. Dus het zijn erg gezonde organen, toch?”

Hij: “Eh, juist. Het is niet nodig om [de organen] met ijskoud water af te spoelen of ze in ijs te bewaren. Al die procedures kunnen worden weggelaten!”

Wang: “Oh, ja logisch. Dus de organen van Falun Gong [beoefenaars] zijn van nature erg goed, bovendien is er geen sprake van warme ischemie, wat het nog verder verbetert.”

Hij: “Juist, juist.”

Wang zei dat “geen-ischemie levertransplantaties” vrijwel zeker betekende dat de organen worden geoogst van levende mensen, aangezien het extreem weinig voorkomt dat mensen die hersendood zijn als donor fungeren in China.

Met name de belofte van He Xiaoshun dat dergelijke operaties om organen te verkrijgen kunnen worden uitgevoerd wanneer ze nodig zijn, geeft aan dat de organen niet afkomstig zijn van vrijwillige donoren die toevallig hersendood zijn, zoals bij trauma aan het hoofd, maar van mensen die in gevangenschap worden gehouden.

Dat de artsen geen probleem hadden om te bevestigen dat het oogsten van organen in het ziekenhuis plaatsvond om de “kwaliteit van de organen” te verzekeren, wijst erop dat het oogsten van organen, of het doden van mensen om hun organen, nog steeds gebeurt in ziekenhuizen, zei Wang.

‘We kunnen ze krijgen, misschien morgen al’

Op de vraag hoe snel de transplantaties konden worden uitgevoerd, beloofden de meeste artsen dat het zou kunnen binnen een week of twee. De langste wachttijd was twee maanden en de kortste “misschien morgen al”.

Wang had ook een gesprek met Liu Dongfu , directeur niertransplantatie in het Yantai Yuhuangding Ziekenhuis, in de provincie Shandong, op 18 november:

Wang: “Hoe lang moet hij wachten tot hij de operatie kan ondergaan?”

Liu Dongfu: “Laat me je dit vertellen. Het kan snel gaan, binnen een week. Zo niet, dan kun je aan de beurt zijn na twee maanden wachten, binnen twee maanden.”

Wang: “Oh, OK. Dus als het snel gaat, een week; indien langzaam, een tot twee maanden? Correct?“

Liu: “Het zou kunnen dat we het morgen [de bron voor een nier] al krijgen.”

De gemiddelde wachttijd voor een nier in de Verenigde Staten is drie tot vijf jaar, volgens de National Kidney Foundation. Wang zei dat deze korte wachttijden alleen mogelijk zijn als er een groot aantal levende mensen beschikbaar is om op elk moment te worden gedood, nadat de ‘matching’ is voltooid.

Dezelfde organen als van de makelaars op de ‘zwarte markt’ 

Een dienstdoende arts op de afdeling Urologie chirurgie van het Chaoyang-ziekenhuis in Peking bevestigde niet alleen dat organen afkomstig waren van Falun Gong-beoefenaars, maar zei ook dat hun bronnen dezelfde waren als die van ‘orgaan makelaars’.

Een screenshot van de website van het Eerste Centrale Ziekenhuis in Tianjin met een grafiek van het jaarlijkse aantal levertransplantaties. (Screenshot / Tianjin First Central Hospital)

Wang had dit gesprek met de dienstdoende arts, Dr. Li, op 2 december:

Wang: “Ik hoorde van mijn vrienden dat je soms direct naar de bron van de nieren gaat om de organen te verkrijgen. Soms komen [de organen] via een makelaar, van buiten het ziekenhuis. Nu is er geen makelaar meer, toch?”

Dr. Li: “Er kunnen nog steeds makelaars zijn, maar normaal zijn de bronnen …”

Wang: “De organen die door de makelaars weggenomen worden, zijn ook de gebruikelijke organen van Falun Gong [beoefenaars], en de bron voor de organen is dezelfde, toch?”

Dr. Li: “Ja, alles wat ze wegnemen.”

Wang: “Mijn vraag is, wat de makelaars wegnemen en wat jullie wegnemen is hetzelfde, toch?”

Dr. Li: “Klopt, klopt, klopt.”

Wang zei dat dit belangrijk nieuw bewijs biedt voor deze misdaad van levende orgaanoogst.

“Toen The Epoch Times in 2006 als eerste met het nieuws over het oogsten van organen bij levende Falun Gong-beoefenaars kwam, probeerde de Chinese Communistische Partij het te verdoezelen door te beweren dat de organen afkomstig waren van ter dood veroordeelden”, zei Wang.

“Nadat ze erachter kwamen dat het aantal doodvonnissen te laag was in vergelijking met de transplantaties die elk jaar werden gedaan, en dat het oogsten van organen van ter dood veroordeelden ook niet werd geaccepteerd door de internationale medische gemeenschap, probeerden ze te zeggen dat ze een orgaandonatiesysteem op zouden zetten en dat ze in de toekomst alleen nog gedoneerde organen zouden gebruiken.

“Maar mensen kwamen er al snel achter dat hun orgaandonatiesysteem een ​​farce was: Ten eerste had geen van de geclaimde orgaandonatiecentra genoeg donoren om het enorme aantal orgaantransplantaties in China te ondersteunen; Ten tweede hebben mensen nooit informatie kunnen vinden over de donoren.

“Als de organen echt van legitieme donoren zijn, zou alle informatie transparant moeten zijn. Maar in China bestaat transparantie niet.”

Wang zei dat, toen bleek dat het orgaandonatiesysteem niet goed genoeg was om de buitenwereld te overtuigen, de CCP erin slaagde om de bron [van de organen] toe te schrijven aan handelaren op de zwarte markt.

“Maar nu een arts toegeeft dat de bron van organen voor orgaanmakelaars en ziekenhuizen dezelfde is, wat betekent dat dan? Het betekent dat ‘de makelaars’ slechts een dekmantel zijn voor de praktijken die door de staat worden goedgekeurd”, zei Wang.

‘Wat is de prijs?’

Toen Wang Zhiyuan vroeg naar de prijs van een orgaantransplantatie, zei Wang Jianli, adjunct-hoofdarts van het Orgaantransplantatie-instituut in het Ziekenhuis van de Gewapende Politie in Peking, dat de prijs “niet hoog” was en dat “200.000 tot 300.000 yuan (€ 24.500 tot € 37.500) genoeg zou zijn” voor een levertransplantatie.

Dr. Li van de afdeling Urologische Chirurgie van het Chaoyang-Ziekenhuis in Peking noemde 100.000 yuan (€ 12.000) als aanbetaling voor een niertransplantatie.

Wang zei dat een levertransplantatie in China meestal tussen de 700.000 yuan tot meer dan 1 miljoen yuan (€ 87.500 tot € 126.000) kost. Hij denkt dat hij een “korting” kreeg omdat Wang Jianli dacht dat hij een hoge ambtenaar bij de Politieke en Juridische Commissie was.

Wang Zhiyuan zei dat de astronomische winst die gemaakt wordt met het oogsten van organen een van de redenen is waarom deze misdaad tegen de mensheid nog steeds op grote schaal plaatsvindt in China.

Genocide

Nadat de toenmalige dictator Jiang Zemin in 1999 een campagne initieerde om de spirituele oefenmethode Falun Gong uit te bannen, ontwikkelde orgaanroof zich als een deel van de vervolging van deze aanhangers. Beoefenaars van Falun Gong trachten te leven volgens morele leringen die gebaseerd zijn op de principes van waarachtigheid, mededogen en tolerantie, en het doen van langzaam bewegende, meditatieve oefeningen.

Jiang was bang voor Falun Gong vanwege het grote aantal beoefenaars – dat werd geschat op 100 miljoen en terug te vinden in berichtgeving van westerse media in 1999 – en de aantrekkelijkheid van zijn traditionele morele leer voor het Chinese volk.

Het Eerste Centrale Ziekenhuis van Tianjin, dat een van de meest actieve centra voor orgaantransplantatie in China huisvest. (Ziekenhuisbestanden)

Vanaf 1999 was er een onmiddellijke piek in het aantal orgaantransplantaties in China, en dat werd nog duidelijker in de daaropvolgende jaren. Kijk ter illustratie naar de cijfers van het ziekenhuis in Tianjin; in 1998 werden er 9 levertransplantaties uitgevoerd, in 1999 waren dat er 33 en 111 in 2000. In 2004 was het aantal gestegen naar 1.601.

De kilheid die de WOIPFG bij topfunctionatrissen in de Chinese transplantatiesector heeft vastgelegd als het gaat om het oogsten van organen van gewetensgevangenen, staat in scherp contrast met het verhaal van één van de getuigen die werden geïnterviewd in maart 2006, toen The Epoch Times met het verhaal kwam over gedwongen orgaanoogst bij levende Falun Gong beoefenaars.

“Annie” was de vrouw van een oogchirurg in het Sujiatun Trombose Ziekenhuis in de stad Shenyang. Ze meldde dat haar man depressief was geworden en leed aan slapeloosheid en nachtmerries. Uiteindelijk biechtte hij haar op dat hij hoornvliezen had geoogst van Falun Gong beoefenaars.

De eerste verslagen over het oogsten van organen in Sujiatun werden in juli 2006 gevolgd door het rapport “Bloody Harvest” van David Kilgour, voormalig Canadees procureur-generaal en minister van Buitenlandse Zaken voor Azië-Pacific, en mensenrechtenadvocaat David Matas, dat de beschuldigingen ondersteunde van orgaanroof bij Falun Gong-aanhangers.

Onder de bewijsstukken die voor het rapport onder de loep werden genomen, waren telefoontjes naar Chinese transplantatiedokters, waarbij de artsen toegaven organen van Falun Gong-beoefenaars te oogsten.

Kilgour en Matas werden vergezeld door Ethan Gutmann (auteur van “The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, en China’s Secret Solution to its Dissident Problem”) bij het schrijven van een actualisatie van “Bloody Harvest”. Deze update, uitgebracht in 2016, was gebaseerd op “een nauwgezet onderzoek van de transplantatieprogramma’s van honderden ziekenhuizen in China, op basis van mediaberichten, officiële propaganda, medische tijdschriften, ziekenhuiswebsites en een grote hoeveelheid verwijderde websites die in archieven zijn aangetroffen”, aldus de website van het rapport.

Het rapport concludeert dat het aantal transplantaties in China ver boven de officiële cijfers ligt en dat de belangrijkste bron van de organen het doden van onschuldigen is, voornamelijk Falun Gong beoefenaars.

Sommige onderzoekers beschrijven de 19 jaar aan massamoorden als een “koude genocide“.

Door Jennifer Zeng

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN