Rapport waarschuwt voor het risico van China’s investeringen in Europa

BRUSSEL – De Europese Unie en de NAVO moeten “krachtige” maatregelen nemen, inclusief het overwegen van sancties, om de groeiende dreiging die Chinese investeringen vormen in westerse democratieën, tegen te gaan, heeft een nieuw rapport gesteld.

De Alliantie voor het Behoud van de Democratie, een trans-Atlantische belangengroepering die gehuisvest is in het German Marshall Fund van de Verenigde Staten, waarschuwt dat Peking zijn economische macht gebruikt om “de wereld ontvankelijker te maken voor zijn autoritaire karakter”.

Het zegt dat Europa op verlammende wijze “verdeeld” is geraakt over de belangrijkste veiligheidskwesties die China vormt, waaronder de vraag of de door de staat gerunde telecommunicatiereus Huawei toestemming moet krijgen om 5G-diensten op het continent te leveren.

 In het verslag wordt kritiek geuit op de regeringen van de EU en de NAVO omdat zij de dreiging die uitgaat van het optreden van China niet net zo serieus nemen als die van Rusland, waarbij gezegd wordt dat beide landen proberen het Westen op fatale wijze te ondermijnen. Het verklaart dat Peking op grote schaal investeringen gebruikt, vooral in landen zoals Griekenland en de Tsjechische Republiek, als ”onderhandelingsmacht en zo de mogelijkheid van de EU te beperken om China diplomatiek te bestrijden”.

De auteurs wijzen erop dat Athene in het bijzonder een geschiedenis heeft van veto’s tegen een hardere Europese aanpak van Chinese overtredingen, met name op het gebied van kwesties als mensenrechtenschendingen.

Een Chinees staatsbedrijf kocht in 2016 een meerderheidsbelang in de haven van Piraeus, in de buurt van de Griekse hoofdstad. Deze actie heeft het tij van de faciliteit gekeerd, maar tegelijkertijd sommige Europese bondgenoten gealarmeerd.

In het verslag staat: “Rusland en China maken gebruik van hun nationale middelen en commerciële activiteiten om invloed uit te oefenen op Europese regeringen, om deze te verzwakken, om veranderingen in het beleid af te dwingen en om invloedrijke bondgenoten te creëren.”

Het verslag waarschuwt ook voor de pogingen van China om de EU te verdelen door betrekkingen te ontwikkelen met “vriendelijkere Europese staten”, ten koste van de eenheid van de EU.

“Nu China miljarden euro’s belooft, staan veel Europese landen voor de keuze tussen pragmatisch economisch gewin op korte termijn en hun strategische aanpak van nieuwe uitdagingen op lange termijn.

Uit de studie blijkt dat zowel Peking als Moskou zich in staat voelen om ongestraft te handelen, omdat zij geloven dat er geen consequenties zullen zijn door een EU die vaak openlijk verdeeld is over besluiten op het gebied van het buitenlands beleid, die unaniem moeten worden genomen.

“Rusland, China en andere autoritaire regimes zullen de kwetsbaarheid van Europa blijven uitbuiten zolang er geen dure consequenties volgen op hun acties”, aldus het rapport.

“Het naar buiten brengen en toeschrijven van aanvallen aan de regimes die ze uitvoeren, alsmede evenredige en duurzame maatregelen als reactie daarop, met inbegrip van sancties, geven een duidelijk signaal af dat schaamteloze schendingen van het internationale recht en subversieve inmenging in democratieën niet door Europa zullen worden getolereerd.”

De auteurs van het verslag adviseren de Europese leiders om hun openlijke kritiek op Peking op te voeren, en zeggen: “Het is vooral belangrijk om zich uit te spreken over onaanvaardbaar gedrag, wat weinig gebeurd in het geval van China.”

Zij voegen eraan toe dat zowel de NAVO als de EU minder aandacht besteden aan China’s economische investeringen, spionage en technologische groei, “die de Chinese regering gebruikt om zich te mengen in de trans-Atlantische democratieën en de trans-Atlantische veiligheid bedreigen”.

De studie stelt ook dat de Europese regeringen de mobiele reus Huawei zouden moeten verhinderen om gevoelige delen van de 5G-infrastructuur te leveren en waarschuwt dat het bedrijf onderworpen is aan de Chinese staat.

“Ondanks waarschuwingen van verschillende nationale inlichtingendiensten over de veiligheidsrisico’s van Huawei, aarzelen 18 verschillende Europese democratieën om producten van Huawei uit te sluiten voor de komende 5G-netwerken”, aldus het rapport.

“Door bedrijven die verbonden zijn aan de Chinese overheid, een staat die bekend staat om zijn frequente cyberoperaties, toe te staan om de 5G-infrastructuur van het continent te bouwen, worden onnodige extra risico’s gecreëerd en wordt de veiligheid van de Europese landen op lange termijn opgeofferd aan economische overwegingen op korte termijn.”

Eén van de andere aanbevelingen aan de Europese regeringen is de benoeming van een speciale hoge EU-coördinator voor buitenlandse inmenging en de oprichting van een centraal agentschap voor de bestrijding van het witwassen van geld”.

 door NICK GUTTERIDGE, SPECIAAL voor THE EPOCH TIMES

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN