Samenvatting van de beleidsstandpunten van Trump en Biden

Deze lijst geeft een basisschets van de platforms van de Republikeinse en Democratische partijen bij de verkiezingen van 2020. The Epoch Times heeft acties opgenomen die de Trump-regering in haar eerste termijn heeft uitgevoerd.

Economie

Trump

 • Geef belastingvoordelen aan bedrijven die hun productie terugbrengen naar de Verenigde Staten, met heffingen voor bedrijven die dat niet doen.
 • Doorgaan met het verbeteren van handelsovereenkomsten na USMCA, China Fase 1 en overeenkomsten met Zuid-Korea en Japan.
 • Doorgaan met het verminderen van de regelgeving voor bedrijven.
 • Financiering van opleidingen op de werkplek, leercontracten.
 • Grote investeringen doen in infrastructuur.
 • Lanceerde het “kanszones” programma in 8.766 noodlijdende gebieden, dat tot nu toe 62 miljard euro aan privé-kapitaal heeft aangetrokken.
 • Voortbouwen op het worden van een netto energie-exporteur.

Biden

 • Verhogen van het federale minimumloon tot $15 per uur.
 • Versterken van de organisatie van werknemers, collectieve onderhandelingen en vakbonden.
 • Grote investeringen doen in infrastructuur gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot.
 • Raciale gelijkheid deel laten uitmaken van het mandaat van de Federal Reserve.
 • Aandringen op sterke en afdwingbare normen voor arbeid, mensenrechten en het milieu in toekomstige handelsovereenkomsten.
 • Anonieme lege vennootschappen verbieden, de anti-witwasvoorschriften uitbreiden, de bekendmaking van het economische eigendom en een groter toezicht op grensoverschrijdende transacties.

Belastingen

Trump

 • Ondertekende wetgeving inzake belastingverlaging.
 • Verlaging van de vermogenswinstbelasting tot 15 procent.
 • Verhoogde de basisvrijstelling van de onroerende voorheffing van 4,13 miljoen euro naar 8,26 miljoen euro.
 • Stelt een verlaging van de loonbelasting voor.

Biden

 • De vermogenswinstbelasting sterk verhogen naar hetzelfde tarief als de inkomstenbelasting.
 • Verhoog de belastingen met 3,3 biljoen euro over 10 jaar, inclusief het verhogen van de belastingen op mensen die meer dan 330.000 euro per jaar verdienen.

Bestuur

Trump

 • Herstel van het evenwicht en de verticale scheiding der machten tussen de federale en de deelstaatregering.
 • Bevorderen van kiezersidentificatie, waarbij alle staten worden aangespoord om zich aan te sluiten bij het programma om de kiezerslijsten accuraat te houden.
 • Ondersteun de verdeling van zetels in het huis van afgevaardigden en herindeling van kiesdistricten op basis van de telling van alle burgers, met uitsluiting van illegale immigranten.
 • Benoem meer federale rechters.
 • Maak van Puerto Rico de 51ste staat; houd het District Columbia als district.
 • Pas de maximale termijnen van congresleden aan.
 • Geef federale agentschappen opdracht om uit D.C. te verhuizen naar kansgebieden.

Biden

 • Maak het District van Columbia de 51ste staat.
 • Ondersteun het verwijderen van de Confederale Vlag en de standbeelden van Confederale Leiders uit overheidseigendommen.
 • Zet een nationale commissie op voor een onderzoek naar de slavernij, de segregatie van Jim Crow en het raciale, discriminerende federale beleid op het gebied van inkomen, welvaart, onderwijs, gezondheid en werkgelegenheid, en om herstelbetalingen te bestuderen.
 • Verzet zich tegen kiezers-ID wetten en ondersteunt automatische kiezersregistratie, dezelfde dag kiezersregistratie, vroeg stemmen, en universele opties voor het stemmen-vanuit-huis en stemmen-per-post.
 • Ondersteunt de verdeling van zetels in het huis en herindeling van kiesdistricten op basis van een telling van iedereen, met inbegrip van illegale immigranten.
 • Ondersteunt de eis dat alle kandidaten voor een federale afdeling ten minste 10 jaar aan belastingaangiften moeten kunnen overhandigen.

Gezondheidszorg

Trump

 • Herroepen van het ‘individuele Betaling voor Gedeelde Verantwoordelijkheid’ in de Betaalbare Zorgwet en steunt de intrekking van de gehele wet.
 • Beschermen van degenen met bestaande aandoeningen.
 • Ondersteunt de prijstransparantie in de gezondheidszorg.
 • Stop de “verrassingsfacturering” door het verbieden kosten van buiten-het-netwerk in rekening te brengen, wanneer de patiënt geen controle heeft over de behandelende zorgverlener.
 • Verlaag de prijzen van voorgeschreven geneesmiddelen. Laat aankopen uit het buitenland toe; haal de tussenpersonen weg die onderhandelen over de kortingen op geneesmiddelen; introduceer “voorkeurstatus van een land” waar Medicare de wereldwijd laagst beschikbare prijs voor geneesmiddelen betaalt.
 • Versnelde goedkeuring van algemene geneesmiddelen.
 • Ondertekend het wetsvoorstel voor het Recht tot Uitproberen.
 • Anti-abortus– beteugelde de federale uitgaven, zelfs die die indirect abortus ondersteunden.
 • Breid permanent zorg-op-afstand uit middels Medicare betalingen en behoud de meer landelijk gelegen ziekenhuizen door stimuli van Medicare.
 • Heeft korte termijn verzekering tot een jaar toegestaan en breidt het gebruik van gezondheidsspaarrekeningen uit.
 • Werkgevers toegestaan om premies te betalen voor afzonderlijke werknemers zonder groepsovereenkomst.
 • Kleine bedrijven in staat gesteld zich te verenigen om toegang te krijgen tot verzekeringsplannen die beschikbaar zijn voor grote werkgevers.
 • De Opioïde-crisis uitgeroepen tot een nationale noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid met heeft middelen ingezet, gericht op aanbod, vraag en behandeling.

Biden

 • Introduceren van “overheidsoptie” ziektekostenverzekering die door de federale overheid wordt beheerd.
 • Beschermen en uitbreiden van de Wet op de Betaalbare Zorg (Affordable Care Act).
 • Verhoging van de belastingvoordelen als dekking van de ziektekosten. Geef de belastingvoordelen aan mensen met een hoger inkomen die momenteel niet in aanmerking komen.
 • Gratis gezondheidszorg bieden aan illegale vreemdelingen.
 • Breid Medicaid uit in staten die de geboden uitbreiding door ACA afwezen.
 • Stop met “verrassingsfacturering”- bannen van kosten buiten het netwerk wanneer de patiënt geen controle heeft over de keuze van de aanbieder.
 • Lagere geneesmiddelenprijzen. Intrekking van wetten die Medicare verhinderen te onderhandelen over lagere prijzen met farmaceutische bedrijven; overheidsprijzen voor monopolistische nieuwe geneesmiddelen; consumenten toestaan om voorgeschreven geneesmiddelen in het buitenland te kopen.
 • Behandel abortus als een grondwettelijk recht en herstel van de federale financiering van het geplande ouderschap (Planned Parenthood).
 • Verdubbel de federale financiering voor gemeenschapsgezondheidscentra.
 • Focus op zorgbedrijven voor schendingen van de mededingingwetgeving.
 • Sluit geneesmiddelenadvertenties uit van fiscaal aftrekbare kosten voor farmaceutische bedrijven.
 • Uitbreiding van nationale en wereldwijde vaccinatieprogramma’s.

Onderwijs

Trump

 • Steun keuze in onderwijs – thuisscholing, beroeps- en technisch onderwijs, privé- of parochiescholen, magneetscholen, charterscholen, online leren, en vroegtijdige hoger onderwijs.
 • Wil financiering gekoppeld aan een kind (momenteel een gemiddelde van 10.000 euro per scholier per jaar in de openbare school).
 • Verzeker de bescherming van het eerste amendement voor studenten op de campus.
 • Klaag hogescholen aan voor het discrimineren van Aziaten en blanken.
 • Is gekant tegen Common Core en steunt alternatieven; steunt minder testen.
 • Is gekant tegen klinieken op school die doorverwijzing of begeleiding bieden voor abortus en anticonceptie.
 • Herstel van particuliere studieleningen en verlaging van de kosten voor studenten.

Biden

 • Verdriedubbel de financiering voor de scholen met graad I, verhoog de lonen van de leerkrachten.
 • Verdubbel het aantal psychologen, begeleiders, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers op scholen.
 • Verhoog de federale financiering voor de infrastructuur van de openbare scholen.
 • Zorg voor universele peuterscholen voor alle 3- en 4-jarigen.
 • Verdubbeling van de financiering van programma’s voor huisbezoeken aan ouders van jonge kinderen.
 • Maak openbare hogescholen en universiteiten gratis voor alle studenten met een gezinsinkomen van minder dan 100.000 euro.
 • Schuldenkwijtschelding voor mensen die openbare hogescholen en universiteiten hebben bezocht uit de middenklasse en lage inkomensklasse.

Grensbeveiliging/immigratie

Trump

 • Stop met het visa loterijprogramma dat jaarlijks willekeurig 50.000 green cards uitdeelt.
 • Verduidelijken van het geboorterecht op burgerschap om kinderen van illegale immigranten en “geboorte toerisme” uit te sluiten.
 • Mogelijk herintroductie van de herroeping van DACA bij het Hooggerechtshof.
 • Doorgaan met de bouw van 1180 kilometer grensmuur aan de zuidelijke grens.
 • Verhoog de op verdienste gebaseerde immigratie van 12 procent naar 57 procent, en mogelijk hoger.
 • Voortzetting van de protocollen voor de bescherming van migranten, waarbij asielzoekers die illegaal binnenkomen naar Mexico gestuurd worden om daar te wachten op een uitspraak in hun zaak.
 • Versterking van de handhaving op de werkplek van illegale werknemers en hun werkgevers.
 • Samenwerkingsovereenkomsten gesloten met Midden-Amerikaanse landen om te helpen bij regionale asielkwesties.
 • Bestraffing van “vrijwaringssteden” die illegale immigranten beschermen tegen de federale immigratiehandhaving.

Biden

 • Een traject naar het staatsburgerschap bieden voor de meer dan 11 miljoen illegale immigranten die in de Verenigde Staten wonen, met inbegrip van Delayed Action to Childhood Arrivals (DACA) en ontvangers van de Temporary Protection Status.
 • Stop de bouw van een grensmuur, verhoog de screening in de plaatsing van binnenkomst.
 • Verbreden van de asielcriteria, stoppen met het Migrant Protection Protocol programma, verhogen van het vluchtelingenplafond tot 125.000 per jaar (van 18.000), en een enorme uitbreiding van de overheidsmiddelen voor alle immigranten.
 • Terugdringen van reisverboden uit terreur-gevoelige landen.
 • Stop de handhaving van illegale werknemers op de werkplek en bevorder de organisatie van vakbonden.
 • Vermindering van detentie en de inspanningen op het gebied van de binnenlandse handhaving van immigratie- en douane.
 • Uitbreiding van de visumprogramma’s voor tijdelijke werknemers, voor seizoensarbeiders en hoogopgeleide werknemers, en het bieden van een weg naar burgerschap voor werknemers in de landbouw.
 • Voortzetting van gezinsmigratie, ook wel bekend als ketenmigratie.
 • Verstrekken van green cards aan gepromoveerden aan buitenlandse doctoraatsprogramma’s.

Infrastructuur

Trump

 • 1 biljoen euro aan investeringen om de huidige infrastructuur, inclusief bruggen en wegen, te repareren en de landelijke breedband en draadloze 5G infrastructuur uit te breiden.

Biden

 • 1,3 biljoen dollar over 10 jaar voor infrastructuur en Green New Deal plannen.
 • Snelle overgang naar elektrische voertuigen; 500.000 openbare oplaadpunten installeren.
 • Implementeer een hogesnelheidsspoorwegsysteem voor passagiers tussen New York en Washington, zet het Californische hogesnelheidsspoorwegproject voort en begin met de bouw van een hogesnelheidsspoorweg van kust tot kust.
 • Elke Amerikaanse stad met 100.000 of meer inwoners voorzien van hoogwaardig openbaar vervoer zonder uitstoot.

Huisvesting

Trump

 • Houd beslissingen over stedenplanning lokaal, in plaats van via een federale regelgeving van  Affirmatively Furthering Fair Housing.
 • Creëer een programma om pleegkinderen te helpen met huisvesting als ze eenmaal te oud zijn.
 • Gebruik maken van huisvestings- en stadontwikkelingsprogramma’s om dakloosheid te verminderen, vooral voor veteranen en gezinnen met kinderen.

Biden

 • 530 miljard euro over 10 jaar voor toegang tot betaalbare huisvesting.
 • Creëer nieuwe wet voor rechten van huiseigenaren en huurders.
 • Verstrek Sectie 8 woonbonnen aan alle in aanmerking komende gezinnen die meer dan 30 procent van hun inkomen aan huur betalen.
 • Elimineer lokale en staatshuisvestingsvoorschriften die “de discriminatie in stand houden”.
 • Houd federale fondsen in van staten die weigeren om ruimtelijke ordening regelgeving te herroepen, met de nadruk op het beëindigen van eengezinswoningen.

Omgeving

Trump

 • Focus op schone lucht en water, niet op de uitstoot van koolstof.
 • Versnelde milieubeoordelingen.
 • Financiering van de schoonmaak van nationale parken.
 • Verwerpt Agenda 21 van de V.N. als zijnde een erosie van de Amerikaanse soevereiniteit, en verzet zich tegen elke vorm van wereldwijde belasting.
 • Vernauwde en verduidelijkte de regel van het Environmental Protection Agency (EPA) van de Verenigde Staten dat de waterwegen reguleert op federaal niveau.
 • Ondersteunt de ontwikkeling van alle vormen van energie zonder subsidies.
 • Stelt voor om de milieuregelgeving over te hevelen van federaal naar staatsniveau en de EPA om te vormen tot een onafhankelijke commissie gesteund door beide partijen.

Biden

 • Investeer 1,4 biljoen euro over 10 jaar voor “klimaat- en milieu-rechtvaardigheid”.
 • Voer Green New Deal in; neem afstand van fossiele brandstoffen.
 • Belooft een 100 procent schone energie-economie en een netto-uitstoot van nul tegen 2050.
 • Vereist agressieve methaanvervuilingslimieten voor nieuwe en bestaande olie- en gas activiteiten.
 • Upgrade 4 miljoen gebouwen in 4 jaar en maak 2 miljoen huizen weerbestendig. Verminderen van de CO2-voetafdruk van de Amerikaanse gebouwenvoorraad met 50 procent tegen 2035.
 • Vraag wereldwijd een verbod op subsidies voor fossiele brandstoffen.
 • Aanbevelingen doen aan het Klimaatverdrag van Parijs. Herstel de financiering van de Global Environment Facility en de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering.

Wetshandhaving

Trump

 • Beëindig “zonder kloppen bevelschriften” (no knock warrants).
 • Volledig financieren en ondersteunen van de politieafdelingen.

Biden

 • De financiering van de politieafdelingen verminderen en de diversiteit vergroten.
 • Oprichten van standaarden voor “bevelschriften zonder kloppen”.
 • Beperk de verkoop en overdracht van overtollige militaire wapens aan binnenlandse wetshandhavingsinstanties.
 • Beperk gekwalificeerde immuniteit.

Strafrecht

Trump

 • Tekende de First Step Act in 2018, waardoor bijna 3.100 gevangenen konden worden vrijgelaten, meestal drugsovertreders en gedetineerden met een straf voor wapenbezit.
 • Ondersteunt de doodstraf.
 • Bestrijding van sekshandel in kinderen en internetsites die dit mogelijk maken, evenals pornografie.
 • Is gekant tegen de federale decriminalisering van marihuana, maar geeft aan dat er steun is voor het toestaan van de legalisatie van marihuana door de staten.

Biden

 • Creëer een nieuw subsidieprogramma van 16,5 miljard euro om staten ertoe te bewegen over te stappen van opsluiting naar preventie.
 • Ondersteunt het beëindigen van de verplichte minimumstraffen op federaal niveau.
 • Decriminalisering van cannabisgebruik en automatisch uitwissen van eerdere veroordelingen.
 • Beëindiging van alle opsluitingen voor alleen drugsgebruik en het leiden van personen naar drugsrechtbanken en -behandelingen.
 • Elimineert de doodstraf.
 • Beëindig borgtocht in contanten en het gebruik van privé-gevangenissen.
 • Zorg voor huisvesting voor alle personen bij vrijlating uit de gevangenis.
 • Liberaal gebruik maken van clementiebevoegdheden voor bepaalde niet-gewelddadige en drugsdelicten.

Tweede amendement

Trump

 • Behoud het recht op het tweede amendement.
 • Verzet zich tegen wetten die de grootte van magazijnen beperkt of de verkoop van het populairste en meest voorkomende geweer verbieden.
 • Veroordeelt lichtzinnige rechtszaken tegen wapenfabrikanten en de intimidatie van vuurwapenhandelaren.
 • Verzet zich tegen federale vergunningen of registratie van gezagsgetrouwe wapenbezitters en registratie van munitie.
 • Verbood ‘bump stocks’ voor wapens
 • Intrekking van de wet die de SSA verplichtte om informatie over de geestelijke gezondheid naar het nationale achtergrondcontrolesysteem te sturen.
 • Ondersteunt de wetten van de “rode vlag”.

Biden

 • Verbod op de productie en verkoop van militaire vuurwapens en magazijnen met een hoge capaciteit; regulering van het bezit van bestaande aanvalswapens.
 • Beperk de aankoop van vuurwapens door particulieren tot één per maand.
 • Verbied alle online verkoop van vuurwapens, munitie, kits en wapenonderdelen.
 • Verhoog de tijd voor achtergrondcontrole van 3 dagen naar 10 dagen. Vereist achtergrondcontroles voor alle wapenverkopen, inclusief verkoop bij wapenshow en online.
 • Stuur informatie van de sociale zekerheid naar het nationale achtergrondcontrolesysteem om te voorkomen dat “bepaalde mensen die om psychische redenen niet in staat zijn hun zaken te regelen” een wapen bezitten.
 • Stimuleer uitbreiding van de “rode vlag” wetten in alle staten.
 • Ga in de richting van een systeem waarbij alle verkochte wapens “slimme wapens” zijn, waarbij de vingerafdruk van de eigenaar nodig is om te kunnen werken.

Militair

Trump

 • Lanceerde Space Force als de zesde tak van het leger.
 • Bouwde aan het aantal troepen en staat van paraatheid.
 • Zorgde voor de goedkeuring van de wet van VA Accountability en Veterans Choice.
 • Ontmantelde de ISIS terroristische groepering.
 • Doodde de Iraanse terrorist Maj. Gen. Qasem Soleimani en ISIS leider Abu Bakr al-Baghdadi.
 • Meer troepen naar huis brengen.
 • Bouw een sterk cybersecurity verdedigingssysteem en een raketafweersysteem.

Biden

 • Ondersteunt voldoende militaire financiering en modernisering, maar waarschijnlijk een daling van de totale defensie-uitgaven.
 • Gebruik alleen geweld om vitale belangen te verdedigen en met de geïnformeerde toestemming van het Amerikaanse volk.
 • Beëindig de oorlogen in het Midden-Oosten, breng troepen terug uit Afghanistan, beëindig de steun van Saoedi-Arabië in het conflict in Jemen.
 • Klimaatverandering als kern van het beleid en de plannen van het ministerie van Defensie.
 • Transgender-troepen toelaten.
 • Sluit Guantanamo Bay detentiecentrum.

Buitenlandse Zaken

Trump

 • Teruggetrokken uit de Trans-Pacific Partnership handelsovereenkomst, het klimaatakkoord van Parijs, de nucleaire overeenkomst van Iran, de mensenrechtenraad van de V.N., educatieve, wetenschappelijke en culturele organisatie van de V.N. (UNESCO), de Wereldgezondheidsorganisatie, en het Internationaal Strafhof.
 • Geëscaleerde sancties op Iran en Rusland.
 • Vredesakkoord tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten met als doel meer landen toe te voegen.
 • Verhuisde de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem.
 • Vergemakkelijkte een grotere bijdrage van landen aan de NAVO.
 • Verder gaan met de volledige, verifieerbare en onomkeerbare ontmanteling van het kernwapenprogramma van Noord-Korea.
 • Uitbreiding van samenwerking met Taiwan en Polen qua verdediging.
 • Snijden in de internationale hulp.
 • Ondersteunt de terugkeer van Rusland naar de G7.

Biden

 • Ondersteunt het zich opnieuw aansluiten bij de overeenkomst met Iran, als Iran zich aan de regels houdt.
 • Zich weer aansluiten bij het Klimaatverdrag van Parijs. Opnieuw toetreden tot de WHO en de financiering ervan uitbreiden. Opnieuw toetreden tot de Mensenrechtenraad van de VN en het Bevolkingsfonds van de VN.
 • Breid de internationale hulp uit en zet zich in voor de doelstellingen van de V.N. op het gebied van duurzame ontwikkeling.
 • Verhoog de financiering voor diplomatieke missies.
 • Zich inzetten voor de veiligheid van Israël.
 • Versterking van de banden met Japan, Zuid-Korea en Australië.
 • Oproep tot inzet voor de NAVO.
 • Geallieerden betrekken, inclusief China, om aan te dringen op denuclearisatie van Noord-Korea.
 • Nucleaire wapens alleen als afschrikking of vergelding.
 • Ondersteunt de uitbreiding van het nieuwe START-verdrag met Rusland.

China

Trump

 • Voltooide de Fase 1 handelsovereenkomst.
 • Verspreiding tegengehouden van Huawei in 5G en andere IT-infrastructuur, en actie ondernomen tegen TikTok en WeChat.
 • De Chinese beïnvloedingsactiviteiten in de Verenigde Staten aangepakt, met inbegrip van Confucius-instituten en Chinese staatsmedia.
 • Heeft aangepakt het stelen van intellectuele eigendommen en handelsgeheimen door Chinese staatsburgers.
 • Sloot het consulaat in Houston wegens spionage. Ontmaskering en ontworteling van Chinese propaganda en observatie van Amerikanen.
 • Dringt er bij de universiteiten op aan om Chinese aandelen af te stoten.
 • Afstoting door federale pensioenfondsen van Chinese aandelen.
 • Onderzoek aan de Amerikaanse beurs genoteerde Chinese bedrijven op duistere boekhoudpraktijken.
 • Zette de door de staat gesanctioneerde religieuze vervolging in de schijnwerpers.
 • Strafte Chinese entiteiten voor schendingen van de mensenrechten.

Biden

 • Maak bilaterale overeenkomsten tussen de VS en China over de hoeveelheid koolstofbeperking over China’s beëindiging van ongerechtvaardigde exportsubsidies voor kolen en andere hoge-emissietechnologieën en over het maken van verifieerbare vooruitgang bij het verminderen van de “koolstofvoetafdruk” van projecten gerelateerd met het Belt and Road Initiative.
 • Dring er bij technologie bedrijven op aan te beloven dat zij de onderdrukking in China niet zullen vergemakkelijken.

Correctie: Een punt op 13 september in het milieugedeelte bijgewerkt om specifieker te zijn met betrekking tot de regelgeving inzake het water van de Verenigde Staten.

Door Charlotte Cuthbertson
Volg Charlotte op Twitter: @charlottecuthbo

Origineel op 20 september 2020 gepubliceerd op The Epoch Times: Trump and Biden Policy Stances, a Summary

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN