Saoedi Arabië doet het kindhuwelijk in de ban

Saoedi-Arabië vaardigde vorige maand een de facto verbod uit op kindhuwelijken in het hele koninkrijk.

Dr. Walid bin Mohammed al Samaani, minister van Justitie en voorzitter van de Hoge Raad van Justitie, vaardigde in december 2019 een bevel uit aan de rechtbanken dat iedere huwelijksaanvraag voor een persoon onder de leeftijd van 18 jaar moet worden doorverwezen naar een speciale rechtbank. Volgens The National is dat om hun veiligheid te waarborgen en te bepalen of het huwelijk al dan niet in hun belang is. 

De maatregel is in overeenstemming met de wet op de kinderbescherming, die bepaalt dat “vóór het huwelijk voltrokken wordt, zeker moet worden gesteld dat het huwelijk iemand van onder de leeftijd van 18 jaar, niet schaadt, ongeacht of het gaat om een man of een vrouw”.

Er staat in dat wanneer personen die huwelijken voltrekken die niet volgens de regels zijn, zij ter verantwoording worden geroepen en worden overgeleverd aan het ministerie voor de nodige juridische stappen.

Saoedi-Arabië heeft een reeks sociale hervormingsinitiatieven ondergaan om het koninkrijk te moderniseren en de rechten van vrouwen en kinderen te verbeteren sinds Mohammad Bin Salman twee jaar geleden kroonprins werd.

In 2019 zag koning Salman toe op de invoering van nieuwe wetten die het vrouwen boven de 21 jaar mogelijk maken een paspoort aan te vragen en het land te verlaten zonder de toestemming van mannelijke voogden.

De amendementen versoepelen de reeds lang bestaande sociale beperkingen voor vrouwen, door hen het recht te geven de geboorte van een kind, een huwelijk of een echtscheiding te registreren en in aanmerking te komen als voogd voor minderjarige kinderen.

In hetzelfde jaar benoemde Saoedi-Arabië zijn eerste vrouwelijke ambassadeur, Prinses Reema bint Bandar Al Saud, om te dienen als zijn topdiplomaat in de Verenigde Staten, ter vervanging van Prins Khalid bin Salman Al Saud, een zoon van Koning Salman en een voormalig gevechtspiloot.

 In 2018 stond de Golfnatie toe dat vrouwen auto’s gingen rijden. Regels werden gewijzigd, wat betekende dat vrouwen geen toestemming meer nodig hadden van een mannelijke voogd om aan de universiteit te gaan studeren, een operatie te ondergaan of een baan te zoeken.

In oktober 2019 liet het koninkrijk toe dat vrouwen zich bij de strijdkrachten voegden en een aantal titels konden behalen, waaronder eerste soldaat, korporaal, adjunct-sergeant en sergeant in de Saudi Royal Land Forces, Royal Air Forces, Royal Navy, Royal Saudi Air Defense Forces, en Medical Services for Armed Forces.

Als onderdeel van zijn ambitieuze hervormingsagenda leidde de kroonprins in 2017 een anticorruptiecomité en arresteerde hij 11 prinsen en 38 andere topfiguren in het koninkrijk, waaronder ministers, militaire officieren en invloedrijke zakenlieden om de corruptie aan te pakken.

Meer dan 500 personen, die naar verluidt boven de wet hadden geleefd, werden uiteindelijk opgepakt in deze poging om de corruptie aan te pakken, en om verduisterde fondsen terug te vorderen, aldus de regering.

De verordening van 23 december 2019 komt na een wijziging in de wet op de kinderbescherming van het koninkrijk  door de Shoura raad in januari 2018 was aangenomen. Deze wijziging wil kindhuwelijken onder de leeftijd van 15 jaar volledig verbieden.

Het verbod, dat bijna een decennium in de maak was, werd geprezen door verschillende leden van de Shoura Raad, waaronder Latifa Al-Shaalan, die het op Twitter in januari 2019 een “goede stap voorwaarts noemde die niet gemakkelijk te bereiken was”.

“Je kunt niet verwachten dat een meisje van 10 of 12 jaar begrijpt wat huwelijkse relaties zijn of dat haar lichaam helemaal klaar is om een baby kan dragen. Er zijn veel gezondheidskwesties bij betrokken”, merkte Shoura Raadslid Dr. Hoda Al-Helaissi op na goedkeuring van de wet in december 2019.

Kinderrechtengroepen hebben lang campagne gevoerd om een einde te maken aan de oude gewoonte van het kindhuwelijk, dat nog steeds over de hele wereld voorkomt, van het Midden-Oosten tot Latijns-Amerika, Zuid-Azië tot Europa.

Volgens Girls Not Brides trouwen jaarlijks 12 miljoen meisjes voor dat zij de 18 jaar hebben bereikt, door factoren als genderongelijkheid, armoede en traditie. In een verslag van de Verenigde Naties wordt gesuggereerd dat er vóór 2030 een miljard minderjarige meisjes zullen trouwen.

In Nederland kan een minderjarige alleen in een aantal uitzonderlijke gevallen in het huwelijk treden. Als twee personen allebei de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en waarvan de vrouw zwanger is of al een kind ter wereld heeft gebracht mogen ook trouwen.

Daarnaast kunnen ouders een minderjarige toestemming geven of kan een minderjarige bij de kantonrechter om vervangende toestemming vragen.

Door  Katabella Roberts

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN