Shen Yun is goddelijke cultuur

Volgens de overlevering heeft de Gele Keizer in 2697 voor Christus de Chinese beschaving gesticht: Hij zou stabiliteit hebben gebracht in China. Hij was het, die stammen verenigde en de samenleving transformeerde van één gebaseerd op de jacht naar één die gewassen verbouwde. Zijn heerschappij schitterde van de overvloed aan uitvindingen. Essentiële verworvenheden voor de beschaving van de mensheid zoals muziek, geneeskunde, rekenkunst, het schrift, scheepsbouw, zijde en textiel maakten in deze tijd hun opwachting.

Er wordt gezegd dat hij spirituele verlichting bereikte tijdens zijn leven. Toen hij er klaar voor was, ging volgens de legende de hemel voor hem open en kwam er een gele draak naar beneden. Er wordt gezegd dat hij op die gele draak hemelwaarts is gevlogen. Hierbij nam hij meer dan 70 functionarissen mee, die ook verlichting hadden bereikt en liet een rijkgeschakeerde beschaving na plus 10.000 mensen, die van de spectaculaire hemelvaart getuige waren.

Twee andere grote invloedrijke figuren uit de Chinese cultuur, Lao Zi en Confucius, werden ongeveer 2.500 jaar later geboren. Beiden kwamen ter wereld tijdens de neergang van de langdurige Zhou-dynastie. Lao Zi instrueerde mensen om terug te keren naar hun oorspronkelijke, pure natuur en liet de mensheid “Het Boek van de Weg en de Deugd” na, algemeen bekend als de “Dao De Jing”. Confucius predikte goedhartigheid en het principe dat mensen door middel van cultivatie van goedhartigheid de Tao (verlichting) kunnen bereiken.

In 67 na Christus werd China overspoeld door de leerstellingen van Boeddha Sakyamuni, afkomstig uit India, die zelfcultivatie en meditatie voorstond, waarmee het spirituele denken en de cultuur van China verder werd verrijkt.

Goddelijke cultuur gaat door

In 2006, ongeveer 5.000 jaar na het bewind van de Gele Keizer, richtte een groep kunstenaars in New York een podiumkunstengezelschap op, Shen Yun Performing Arts genaamd. Hun visie was om de traditionele Chinese cultuur, met inbegrip van haar diepzinnigheid en essentiële aard, in ere te herstellen en te verspreiden en haar wijsheid over te dragen aan de mensen in de wereld van vandaag.

Ook de naam “Shen Yun” herinnert aan de diepgang van de cultuur die het gezelschap wenst over te brengen. “Shen Yun” laat zich ruwweg vertalen als “de schoonheid van goddelijke wezens die dansen”.

De website van het bedrijf vermeldt: “Sinds de oudheid staat China bekend als het ‘Hemelse Rijk’. Dit verwijst niet alleen naar haar kracht en rol als het Rijk van het Midden in Oost-Azië, maar heeft ook een diepere betekenis: Het schetst een land waar goden en stervelingen ooit naast elkaar bestonden.”

“Het [de naam ‘Hemelse Rijk’] verwijst naar het geloof, dat het goddelijke via verschillende dynastieën een rijke en overvloedige cultuur heeft overgedragen aan het Chinese volk. De Chinese cultuur staat dus bekend als ‘goddelijk geïnspireerd’ en is de enige cultuur ter wereld met een onafgebroken geschiedenis van 5000 jaar.”

Het soort ervaringen waar veel mensen over praten na het zien van Shen Yun geeft aan dat de wijsheid van het Land van het Goddelijke, dat van Confucius, Lao Zi en talloze andere wijzen, overkomt bij het publiek.

Zo stelde Laurent Dassault van de Marcel Dassault Group na het zien van de Shen Yun voorstelling in Parijs in 2019: “Ik had het gevoel dat er diep was nagedacht over de Chinese cultuur in de geschiedenis. Dus het raakt ons Europeanen diep, want wij hebben niet meer zoveel aan geschiedenis in onze families; ook niet in dit Frankrijk waar we zo van houden.”

En na het zien van Shen Yun’s optreden in Boston in januari, zei zakenman Mike Li: “Je ziet niet alleen podiumkunsten. Het is de hele traditionele cultuur van China, een goddelijk geïnspireerde cultuur – één van een paar millennia van verering van hemel en aarde”.

De belichaming van de Chinese cultuur

Shen Yun Performing Arts draagt deze waarden over aan het hedendaagse publiek via de Shen Yun artiesten. Alle artiesten, van Shen Yun’s orkestmuzikanten tot solovirtuozen, klassieke Chinese dansers, dirigent en theatertechnici, werken samen om het publiek te verheffen met de essentie van de Chinese cultuur.

Confucius zei: “Waar je ook gaat, ga met je hele hart.” Shen Yun artiesten brengen dit in de praktijk met hun focus en discipline. Elk jaar overspoelen gezelschappen van Shen Yun (waarvan er inmiddels zes zijn sinds 2019 met elk 80 leden)  de wereld en draagt het de helderste wijsheid uit- gevormd over vele dynastieën.

Net als vele monniken en wijzen uit de Chinese geschiedenis mediteren Shen Yun artiesten dagelijks samen en beoefenen ze zelfdiscipline; niet alleen van het lichaam maar ook van geest en hart.

Na het zien van de voorstelling in Tokio zei Japanse danseres en choreografe Erika Akoh: “De danskwaliteiten van elke artiest zijn subliem….. Zij maken geen gebruik van woorden, maar verbeelden exact de geestesgesteldheid van elk personage door lichaamstaal en dans.”

“Ik ervoer diep de onontbeerlijke kwaliteiten van het leven zoals waarheid, mededogen, gratie en sereniteit in het programma”, zei ze. “Door middel van dans worden deze kwaliteiten op een natuurlijke wijze uitgedragen. Deze traditionele waarden worden op schitterende manier verbeeld, wat ze ook makkelijk te begrijpen maakt.”

Shen Yun speelt voor uitverkochte zalen over de hele wereld en blijft haar tournees maar uitbreiden. Het gezelschap beleeft nu al het 13e seizoen en voegt steeds nieuwe steden toe aan de agenda en heeft het aantal voorstellingen per stad ook uitgebreid.

Er zijn zoveel mensen op de wereld, maar inmiddels gonst het gerucht: Shen Yun is meer dan een uitvoering van goddelijke cultuur – het spat er vanaf.

Door Epoch Newsroom

 

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN