Trump zal een ‘Visie van meedogenloos optimisme’ brengen in zijn State of the Union toespraak

Van president Donald Trump wordt verwacht dat hij tijdens zijn ‘State of the Union’ toespraak op 4 februari een agenda opstelt die is toegespitst op de behoeften van werkende gezinnen en optimistische oplossingen biedt voor de problemen die van invloed zijn op de kwaliteit van leven van Amerikanen, aldus een hoge regerings functionaris.

Het thema van de toespraak van de president zal ‘De grote Amerikaanse comeback’ zijn, vertelde de functionaris aan verslaggevers op 31 januari. Trump zal naar verwachting zich tijdens de toespraak op vijf gebieden concentreren: de bloeiende economie, inspanningen om werkende gezinnen te ondersteunen, gezondheidszorg, immigratie, en nationale veiligheid.

“Hij zal het Congres aanmoedigen met hem samen te werken aan de opbouw van een inclusieve economie waar de minstbedeelden als een van de snelsten vooruitgang maken en waar mensen van alle achtergronden nieuwe kansen vinden”, zei de functionaris.

Trump zal de toespraak houden één dag alvorens de Senaat naar verwachting zal stemmen om hem vrij te spreken van de ‘impeachment’ aanklachten door House Democrats. De hoge-functionaris vermeldde niet of de toespraak ook naar het proces zou verwijzen.

Net als vorig jaar zal Trump de groeiende socialistische vleugel van de Democratische Partij uitdagen met een specifieke focus op de hervormingen in de gezondheidszorg die worden voorgesteld door de Democraten, waaronder ook enkele van de hoopvolle kandidaten voor de 2020-president verkiezingen.

“Het is duidelijk dat socialisme een stijgende kracht is binnen de Democratische Partij met zeer specifieke ontwerpen voor ons gezondheidszorgsysteem. En de president zal voortbouwen op de toespraak van vorig jaar en een groot verschil laten zien”, zei de hoge administratief functionaris.

De president zal benadrukken hoe de sterke economie Amerikanen over de hele linie ten goede komt. Hij zal de ondertekening van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Mexico en Canada en de eerste fase van de handelsovereenkomst met China aanprijzen. Trump zal naar verwachting prijzen dat de Verenigde Staten in 2020 een netto-exporteur van energie zal worden. Hij zal ook ingaan op het ‘Opportunity Zones program’ van zijn regering, ontworpen om investeringen in economisch noodlijdende gebieden aan te moedigen.

Wat betreft het helpen van werkende gezinnen, zal Trump de kwesties aanhalen van ouders die werken terwijl ze kinderen opvoeden, en de uitdaging om de kwaliteit van het openbaar onderwijs te verbeteren. Er wordt verwacht dat hij zijn steun voor betaald gezinsverlof en betaalbare kinderopvang benadrukt. De president zal het Congres oproepen om wetgeving over schoolkeuze goed te keuren, waardoor ouders de federale fondsen die aan hun kinderen zijn toegewezen aan een school van hun keuze kunnen toewijzen.

Wat immigratie betreft, wordt van de president verwacht dat hij de vooruitgang looft die is geboekt om de stroom illegale immigranten via de zuidelijke grens te stoppen. Hij zal kritiek hebben op steden die een vrijplaats zijn voor illegale immigranten en actief de inspanningen van de federale immigratiehandhaving ondermijnen.

Trump zal naar de hele wereld uitzoomen om de nationale veiligheid te bespreken. Hoewel de hoge functionaris geen details heeft verstrekt, zal de president waarschijnlijk Iran en Noord-Korea bespreken.

Als onderdeel van een jaarlijkse traditie zal Trump tijdens de toespraak een aantal gasten introduceren. Een van de gasten, Tony Rankins, verloor zijn baan en gezin toen hij verslaafd raakte aan drugs na een posttraumatische stressstoornis vanwege zijn dienst in het Amerikaanse leger in Afghanistan. Rankins leerde bouwkunde van een bedrijf genaamd ‘Our Investments’, waarmee hij een nieuwe baan kreeg, verslaving overwon en zich herenigde met zijn gezin.

Een andere gast, adjunct-chef van de Amerikaanse grenspatrouille Raul Ortiz, begon in 1991 als grenspatrouille-agent en promoveerde tot tweede in rang, met toezicht op 22.000 grenspatrouilles-agenten en personeel.

DOOR IVAN PENTCHOUKOV

Volg Ivan op Twitter: @ivanpentchoukov

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN