Verklaren leesgewoonten het gebrek aan helder denken van tegenwoordig?

Het is een heerlijke vrijdagavond. Je hebt een succesvolle werkweek achter de rug en nu is het tijd voor wat rust en ontspanning. Je hebt een boek op de salontafel liggen waar je je al langer in wilt verdiepen, maar eerst even een kijkje nemen op de sociale media.

Enkele uren en enkele video’s later realiseer je je dat het tijd is om naar bed te gaan, wat je doet, en je haat jezelf de hele tijd voor het verspillen van de weinige tijd die je had om je geest te ontwikkelen door te lezen.

Ik zal de eerste zijn om mijn hand op te heffen en te bekennen dat ik bovenstaande heb gedaan – vaker dan ik zou willen toegeven. En mijn inschatting is dat ik niet alleen ben in deze dwaasheid.

Ik doe deze bewering niet alleen op basis van de kennis van de menselijke natuur, maar ook op basis van een recent rapport van het Bureau voor de Statistiek van de Arbeid. De American Time Use Survey, die jaarlijks wordt uitgebracht, geeft de manier weer waarop Amerikanen hun tijd doorbrengen, met name de uren die aan vrije tijd worden besteed.

Van de uren die aan vrije tijd worden besteed, is er één gebied in het bijzonder nogal karig bedeeld. Dat gebied is het lezen.

Gemiddeld besteden Amerikanen slechts 17 minuten per dag aan leesactiviteiten. Zoals The Washington Post uitlegt, is dit aantal sinds 2004 met zes minuten gedaald. Uitgesplitst naar leeftijdsgroep, lezen de mensen van de millennium generatie het minst, gemiddeld zeven minuten per dag. De leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder leest gemiddeld 51 minuten per dag.

Gelezen minuten
Gelezen minuten

De scores worden iets hoger als we in de categorie ontspannen/denken komen. De Amerikanen besteden gemiddeld 22 minuten aan zo’n activiteit.

Maar het begint pas echt te stijgen als we bij de categorieën games/computer en televisie aankomen. De gemiddelde Amerikaan besteedt 28 minuten aan de eerste categorie en maar liefst twee uur en 46 minuten aan de laatste!

Vergelijk dit met de gewoonten van één van Amerika’s grootste oprichters, Benjamin Franklin. In zijn autobiografie maakt Franklin talrijke verwijzingen naar het feit dat hij ieder moment dat hij kon missen gebruikte voor het verdiepen van zijn geest door te lezen:

Als kind was ik dol op lezen, en al het weinige geld dat in mijn handen kwam, werd ooit aan boeken uitgegeven.

of

In korte tijd ontwikkelde ik een grote vaardigheid in het vak en werd een nuttige hulp voor mijn broer. Ik had nu toegang tot betere boeken. Kennismaking met de leerlingen van boekhandelaren stelde mij in staat soms een kleine te lenen, ik zorgde ervoor deze weer snel en schoon terug te brengen. Vaak zat ik op mijn kamer het grootste deel van de nacht te lezen als ik het boek ’s avonds had geleend en het ’s ochtends vroeg moest worden teruggegeven, om te voorkomen dat het gemist of gewenst zou worden.

En:

Ik heb het geluk gehad de methode van de taal te verbeteren, en dit moedigde me aan te denken dat ik op termijn misschien wel een acceptabele Engelse schrijver zou kunnen worden, iets dat ik zeer graag wilde. Mijn tijd voor deze oefeningen en voor het lezen was ’s nachts, na het werk of voordat het begon in de ochtend, of op zondag, als ik dacht dat ik alleen in de drukkerij was…

Deze aandacht voor lezen lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen, niet alleen voor Franklin, maar ook voor de natie als geheel. Zijn bijdragen aan de maatschappij omvatten een aantal uitvindingen, openbare onderwijsinstellingen en pagina’s vol geschreven wijsheid. Zijn invloed bij het vormgeven van Amerika en haar reputatie was merkbaar in het buitenland – door zijn ambassadeurschap in Frankrijk – en in eigen land, niet alleen door zijn hulp bij het opstellen van de Verklaring van Onafhankelijkheid en de Grondwet, maar ook door zijn baanbrekende suggestie dat slavernij moet worden afgeschaft.

Franklin was inderdaad een indrukwekkende man. Maar hoeveel van zijn vindingrijkheid zou hij voor zichzelf en de wereld hebben verstikt en verborgen hebben gehouden als hij minder toegewijd was geweest aan zijn lezen en denken?

Aan de andere kant moet men zich afvragen hoeveel genialiteit en creativiteit de huidige bevolking zichzelf ontzegt door het gebrek aan lezen. Manoeuvreren we onszelf door het vermijden van lezen, in een toestand van dwaasheid, niet in staat om na te denken, te redeneren en te creëren op een manier die een toekomstige, bloeiende samenleving in stand houdt?

Dit bericht, “Verklaren Amerika’s leesgewoonten het gebrek aan helder denken van vandaag? (Zie Grafiek)”, werd oorspronkelijk gepubliceerd op Intellectual Takeout door Annie Holmquist.

Door Intellectual Takeout 

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN