Verrassende overwinning van de Nationalistische Partij bij verkiezingen in Taiwan

TAIPEI, Taiwan – De regerende partij van Taiwan heeft een grote nederlaag geleden bij lokale verkiezingen die plaatsvonden op 24 november.

De Democratische Progressieve Partij (DPP) verloor twee belangrijke burgemeestersverkiezingen aan de oppositiepartij. In de centrale stad Taichung en de zuidelijke havenstad Kaohsiung won de Kuomintang (KMT), die in de afgelopen jaren een Peking-vriendelijke houding heeft aangenomen.

Hoewel Taiwan een zelfstandig land is met een eigen grondwet, verkiezingen, valuta en leger, beschouwt Peking het eiland als een afvallige provincie die met het vasteland moet worden verenigd – indien nodig met geweld.

Sinds Taiwan in 1996 zijn eerste rechtstreekse presidentsverkiezingen heeft gehouden, heeft het autoritaire regime van Peking ernaar gestreefd politieke partijen ertoe aan te zetten een meer Peking-vriendelijk beleid aan te nemen. Hoewel de DPP bekend staat als voorstander van formele onafhankelijkheid van het Chinese vasteland, heeft de huidige president Tsai Ing-wen, die tot de DPP behoort, gezegd dat ze de status-quo wil behouden.

In totaal behield de DDP, die voor de verkiezing in 13 van de 23 steden en provincies domineerde, er slechts zes. Terwijl de KMT, die zes steden en provincies controleerde, in negen andere regio’s won, waardoor het totaal onder zijn bewind opliep tot 15.

Tsai heeft nadien haar ontslag als voorzitter van de DPP aangekondigd, waarbij ze zei dat ze verantwoordelijk is voor de slechte verkiezingsprestaties van haar partij. Op een persconferentie op 24 november waar ze haar ontslag aankondigde, zei Tsai: “Democratie heeft ons vandaag een les geleerd. We moeten nederig zijn en de hogere eisen van de mensen omarmen.”

De DPP heeft de havenstad Kaohsiung de afgelopen 20 jaar bestuurd met een grote basis in het electoraat. Dus werd de nederlaag van DPP-kandidaat Chen Chi-mai tegen KMT-kandidaat Han Kuo-yu als een grote verandering beschouwd.

In Taichung City, probeerde de huidige burgemeester en DPP kandidaat Lin Chia-lung zijn plaats te behouden en er werd algemeen verwacht dat hij de verkiezingen zou winnen. Lin verloor echter met 200.000 stemmen van  Kuomintang kandidaat Lu Shiow-yen.

In Taipei werd onafhankelijke kandidaat Ko Wen-jo herverkozen en versloeg zowel KMT- als DPP-kandidaten. Echter, Kuomintang kandidaat Ting Shou-chung, die tweede eindigde met slechts 3254 minder stemmen, zei dat hij de verkiezingsuitslagen zal betwisten.

Betrekkingen met Peking

Door de resultaten praten analisten over de gevolgen voor de betrekkingen met China.

Chen Weijian, een redacteur bij Beijing Spring, een in de Verenigde Staten gevestigd pro-democratisch tijdschrift, zei in een recent interview met Voice of America (VOA) dat sommige mensen de overweldigende overwinning van de Kuomintang als een overwinning voor de Chinese Communistische Partij (CCP) zouden kunnen interpreteren. Hij beweerde echter dat de verkiezingen in plaats daarvan een grote tegenslag zijn voor het autoritaire systeem van China.

“De Taiwanese verkiezingen hebben opnieuw aangetoond wat democratie is. Elke overwinning door welke politieke partij dan ook is een overwinning voor de democratie”, zei Chen.

Peking, in een poging om de Kuomintang te versterken en de DPP te marginaliseren, heeft er de voorkeur aan gegeven samen te werken met steden en provincies die onder controle van de Kuomintang staan, bijvoorbeeld door meer culturele en economische uitwisselingen en programma’s aan te bieden. De winnaar van Kaohsiung City, Han Kuo-yu van de Kuomintang, had als campagnedoel betere economische banden met China.

In reactie op de verkiezingsuitslagen van Taiwan, publiceerde People’s Daily, een krant van de CCP, op 25 november een redactioneel commentaar op zijn officiële WeChat-account, een sociale media platform, waarin stond dat de nederlaag van de DPP te verwachten was, omdat het “nutteloze en angstaanjagende ideologieën” vertegenwoordigt.

Als een indicatie van hoe China zou kunnen handelen na de overwinning van de Kuomintang, beweerde de redactie dat wanneer Han volgend jaar aantreedt, China meer vis uit Kaohsiung zal importen.

“Maar als Tainan City niet [hetzelfde kan doen], zullen de inwoners van Tainan zeker van streek zijn”, aldus het artikel in People’s Daily, wat impliceert dat de stad – waar de kandidaat van de DPP de verkiezingen won – getroffen zal worden door de vergelding van Peking.

In een opinie-artikel dat op 25 november werd gepubliceerd, wees de Taiwanese online media Up Media erop, dat wat betreft het publieke sentiment in relatie tot de betrekkingen van Taiwan met China, noch DPP noch Kuomintang-kandidaten uitvoerig hun standpunt over het beleid ten opzichte van China hadden vermeld, wat aangeeft dat er sprake is van een consensus onder het algemene Taiwanese publiek dat vereniging met China geen optie is.

Ondertussen werd de kwestie van de identiteit van Taiwan ook op de stembiljetten gepresenteerd als een van de 10 referenda. Kiezers werd gevraagd of het land tijdens internationale sportevenementen zoals de Olympische Spelen “Taiwan” moest worden genoemd in plaats van “Chinees Taipei”. Uiteindelijk werd het referendum weggestemd. Volgens waarnemers is dit gedeeltelijk te wijten aan de angst dat atleten zouden worden uitgesloten van deelname aan internationale sportevenementen, als de naamswijziging zou plaatsvinden.

Eerder deze maand had het Internationaal Olympisch Comité gewaarschuwd dat Taiwan zijn recht om mee te doen in de Spelen van 2020 zou verliezen als het zou overgaan tot een naamswijziging.

Toch zeggen waarnemers dat het feit dat het referendum ter stemming kwam een weerspiegeling is van een groeiende bezorgdheid in Taiwan. Een bezorgdheid over de groeiende inspanningen van China om landen onder druk te zetten de claims op soevereiniteit van Peking te erkennen.

Door Frank Fang, The Epoch Times

 
SOORTGELIJKE ARTIKELEN